Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 7568880

Pomnik Bojowników o Utrwalenie Władzy Ludowej (niezrealizowany)Status
Nie istnieje
 
Wykonawca projektu:
Pracownie Sztuk Plastycznych Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział we Wrocławiu, Rynek 33
Nr sprawy AH 656/68
Nazwy projektu używane w czasie prac projektowych:
Pomnik Bojowników,
Pomnik Bojowników o Utrwalenie Władzy Ludowej w Legnicy,
Pomnik Bojowników w Legnicy
Pomnik Milicjantów,
Obelisk ku Czci Poległych Milicjantów.

Inwestor: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy.
Przewidywany czas odsłonięcia: październik 1970 r.

Pomnik ...
Wykonawca projektu:
Pracownie Sztuk Plastycznych Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział we Wrocławiu, Rynek 33
Nr sprawy AH 656/68
Nazwy projektu używane w czasie prac projektowych:
Pomnik Bojowników,
Pomnik Bojowników o Utrwalenie Władzy Ludowej w Legnicy,
Pomnik Bojowników w Legnicy
Pomnik Milicjantów,
Obelisk ku Czci Poległych Milicjantów.

Inwestor: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy.
Przewidywany czas odsłonięcia: październik 1970 r.

Pomnik (obelisk) miał stanąć na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Powstańców Śląskich w Legnicy (obecnie skwer Przyjaciół Dzieci).

Poniżej przedstawiam opis zatwierdzonego (bez datowania) projektu pomnika i napisów.
Nazwa obiektu: Pomnik Bojowników.
Pomnik złożony z dziesięciu granitowych płyt prostokątnych: cztery o wym. 316x110x40 cm i sześć płyt granitowych (300x150x40 cm, dwu w kształcie trójkąta równoramiennego (podstawa 426 cm i ramiona 300 cm) oraz dwu elementów betonowych z cementu białego, przy czym jeden barwiony kolorem - czerwień żelazowa (firmy Bayer z ówczesnego NRF-u). Całość osadzona na betonowym fundamencie do granicy zamarzania gruntu.
Napis (wysokość liter i cyfr 5,00 cm) miał się znajdować na czwartej warstwie płyt (łącznie pięć warstw).

BOJOWNIKOM POLEGŁYM W WALKACH O UTRWALENIE
WŁADZY LUDOWEJ NA ZIEMI LEGNICKIEJ W LATACH
1945 - 1947 W ROKU XXV-LECIA POWROTU
DOLNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY - SPOŁECZEŃSTWO
MIASTA I POWIATU LEGNICKIEGO
               PAŹDZIERNIK 1970


Całkowita wysokość monumentu w najwyższym miejscu - 5,00 metrów.

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika (zatwierdzony 9 lipca 1969 r.)
Nazwa obiektu: Pomnik Milicjantów.
Nawierzchnia placu z płyt betonowych o wym. 2,00x2,00 m. Koło istniejących drzew trawniki. Ogrodzenie terenu szkoły (II Liceum Ogólnokształcące) wysokości 2,00 m, z prętów metalowych lub siatki w ramach. Na trawniku przy ogrodzeniu drzewa i krzewy oraz kwiaty.
Trzy wodotryski w kwadratowych misach (2,00x2,00 m) wypełnionych otoczakami.
Przewidziano również wybudowanie na stałe ławek (bez wskazania lokalizacji) i trzech masztów wys. 9,00 m do zawieszania flag.

Ponadto przedstawiono projekt (niezatwierdzony) obelisku i planem zagospodarowania terenu.
Nazwa obiektu: Obelisk ku Czci Poległych Milicjantów

Ukształtowanie komunikacji wewnątrz skweru pozwalało na zachowanie całej wysokiej zieleni (drzew), a dodatkowo zaprojektowano nasadzenia takich drzew jak: srebrne świerki (ewentualnie żywotniki), wierzby płaczące i dęby czerwonolistne, celem zachowania kontrastu kolorystycznego poszczególnych grup drzew. W temacie zieli niskiej (krzewy) zaplanowano nasadzenia jałowca płożącego (horyzontalny). Istniejący ówcześnie chodnik wokół skweru miał być zlikwidowany.
Jako istotny element kompozycyjny obelisku przewidziano klomb, otoczony płytami granitowymi i wypiętrzony ponad poziom placyku o 30 centymetrów, gęsto obsadzony czerwonymi różami.
Ławki bez oparcia (stałe o wymiarach siedziska 80,00x250,00 cm) zaprojektowane z drewna i żelbetonu miały być pomalowane lakierem bezbarwnym. Ławki planowano zamontować w następujący sposób:
od strony szkoły sześć, ustawionych równolegle do ogrodzenia,
od strony ul. Powstańców Śląskich dwie grupy: trzy równoległe do ulicy oraz cztery ułożone w literę L (dwie prostopadłe do ulicy i dwie równoległe),
Od strony ul. Zielonej sześć (równoległych do ulicy) w trzech grupach; pierwsza - trzy, druga - dwie i trzecia jedna ławka.
W pobliżu pomnika miały stanąć trzy maszty, wysokości 9,00 m do zawieszania flag.
Do istniejącego oświetlenia planowano dostawić dodatkowe lampy uliczne (wysokość 5,50 m). Maszty i latarnie w kolorach pastelowych.
Teren przylegający (II Liceum Ogólnokształcące) planowano odgrodzić płotem (wysokość 2,00 m) wykonanym z siatki metalowej w ramach.
W centralnym punkcie opisane terenu miał się znaleźć monument (podstawa 4,00 m), przy którym miano zbudować basen w kształcie kwadratu, podzielony na pół wzdłuż przekątnej (4,30 m). W pierwszym trójkącie, ze spadkiem (3 %) w kierunku drugiego, miał się znajdować dopływ wody, która zgodnie z zasadami grawitacji mogła spływać do drugiego trójkąta znajdującego się poniżej (0,5 m). Dno basenu planowano wyłożyć kolorową mozaiką.
Brak danych na temat napisów.

Odnoszę wrażenie, że w archiwum znajduje się niekompletna dokumentacja trzech pomników (obelisków).

Źródło:
Archiwum Państwowe w Legnicy
Legnica, 12-10-2018 r. Iras (Legzol)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 1969
    komentarze: 2
    Wycinek z przekrojów projektu terenu zagospodarowania pomnika ...
  • Data: 2018-10-12
    komentarze: 3
    Skwer Przyjaciół Dzieci w Legnicy - widok od strony II Liceum ...