MENU
Restauracja ,,Tivoli' (dzisiaj budynek Zespołu Szkół Rolniczych przy ulicy Wielogórskiej).Od 1913 roku przy lokalu znajdował się końcowy przystanek linii tramwajowej.

Dodał: Kosa25° - Data: 2014-11-21 17:29:45 - Odsłon: 1685
Rok 1918


Przed wojną w budynku przy ówczesnej Jauer Straβe 219 mieściła się restauracja 'Tivoli". Jej właścicielem w 1905r. był Otto Seifert.
Historia szkoły sięga 1965 roku. Zrodził się wtedy projekt stworzenia Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Przybkowie. Organizację tej placówki ówczesny Inspektorat Oświaty powierzył Panu Aleksandrowi Kalbarczykowi - kierownikowi Szkoły Podstawowej Nr 16 - tam też mieściła się jej siedziba. W początkowej fazie organizacyjnej nastąpiły problemy z naborem kandydatów, ale w krótkim czasie sytuacja uległa radykalnej poprawie i wzrosło zainteresowanie młodzieży nowo powołaną placówką oświaty rolniczej do tego stopnia, że zamiast planowanego jednego oddziału utworzono dwa oddziały, które rozpoczęły naukę 1 września 1965 roku.
We wrześniu 1968 roku Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Przybkowie otrzymała mianowanie na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która wzbogacona o kolejne oddziały funkcjonowała w tym stanie organizacyjnym do 1977 roku. Dyrektorem szkoły został Tadeusz Wilczyński, a w grudniu tego samego roku (1968) Stanisław Berezowski. Kolejnym dyrektorem szkoły był Wojciech Jaz ( od 1971 do 1981)
Zmiany organizacyjne nastąpiły w 1977. Wskutek szerokiego zainteresowania młodzieży - szczególnie wiejskiej - utworzono czteroletnie Zawodowe Liceum Rolnicze, przy którym powstały również średnie studia rolnicze dla pracujących. Nauka w studium trwała trzy lata, absolwenci otrzymywali dyplom technika, który niestety nie uprawniał do podjęcia studiów wyższych.
Kolejne ważne wydarzenie przypada na grudzień 1977 roku, kiedy to szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Jaworzyńskiej 219 oraz otrzymała statut Zespołu Szkół Rolniczych. Od tego okresu datuje się wyraźny rozkwit kształcenia rolniczego w Legnicy. Na Zespół Szkół składają się Gimnazjum nr 7, Technikum Geodezyjne, Technikum Rolnicze, Technikum Weterynaryjne. [za: ]

 • /foto/388/388479m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/6482/6482451m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/361/361053m.jpg
  1908
 • /foto/5177/5177883m.jpg
  1911
 • /foto/4446/4446523m.jpg
  1916
 • /foto/7149/7149849m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/367/367490m.jpg
  1964
 • /foto/6094/6094834m.jpg
  2016

Aukcje internetowe

Poprzednie: Widok od północy (założenie przy fontannie z czaplą ) Strona Główna Następne: Panoramy Legnicy